İspanya Vizesi & İspanya Konsolosluğu

İspanya’ya seyahat etmek isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının eğer ki Bordo (Umuma Mahsus) pasaporta sahip ise vize başvurusunda bulunması gerekmektedir. Yeşil (Hususi), Gri (Hizmet ve Siyah (Diplomatik) pasaporta sahip ise seyahat süresi 180 gün içerisinde 90 günü geçmeyecek şartıyla ispanya vizesinden muaf tutulmuştur.

İspanya Vizesi Hakkında

İspanya’ya seyahat edecek olan Türk vatandaşları seyahatleri öncesinde İspanya vizesi almalıdır. İspanya vizesi alacak olan Türk vatandaşları Hizmet, Diplomatik ve Hususi Pasaport sahibi ise İspanya kısa süreli vizelerinden muaftır. İspanya uzun süreli seyahatler için gerekli olan belgeleri hazırlamalıdır. İspanya, bir Schengen ülkesidir. Bundan dolayı İspanya vizesi alan kişiler, Schengel ülkelerinde serbestçe dolaşabilmektedir. İspanya vizesi alacak olan

İspanya’ya seyahat edecek olan kişiler; kısa süreli, uzun süreli, çok girişli ve tek girişli İspanya vizesi alabilirler. İspanya kısa süreli vizeler şu şekildedir;

 • İspanya ticari vizesi
 • İspanya turistik vize
 • İspanya kısa süreli öğrenci vizesi
 • İspanya ziyaret vizesi
 • İspanya transit vizesi
 • İspanya kültür vizesi
 • İspanya EEA/EU Vizesi

İspanya uzun süreli vizeler ise, İspanya’da 90 günden fazla kalmayı gerektirecek olan durumlardır. Bu durumlar aşağıda verilmiştir.

 • İspanya çalışma vizesi
 • İspanya uzun süreli eğitim vizesi
 • İspanya gönüllü vizesi
 • İspanya oturum vizesi

İspanya vize başvuruları Türkiye’de bulunan İspanya Konsolosluğuna veya İspanya vize başvuru merkezlerine yapabilmektedir. İspanya vizesi için istenen belgeler eksiksiz ve yıpranmamış olmalıdır.

 

İspanya Schengen Vizesi Nedir?

Avrupa Birliği (AB)’de 1995’te yürürlüğe giren Schengen Sözleşmesi ile bu Sözleşmeye taraf ülkeler arasında dolaşım serbestisi tanıyan bir bölge oluşturulmuştur. Bu sözleşmeyi imzalayan ülkeler, Schengen Bölgesi dışında kalan ülkelere ilişkin sınır geçişleri için ortak kurallar uygulamaya başlamıştır. Toplamda 26 ülkeyi kapsayan Schengen Bölgesi, Almanya, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç, İtalya, Liechtenstein, Macaristan, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, Yunanistan’ı kapsamaktadır. İsviçre, İzlanda ve Norveç ise AB’ye üye olmadıkları halde özel bir anlaşma aracılığı ile Schengen Bölgesi’ne dahil olmuşlardır. Schengen Bölgesi’ne üye ülkelere seyahat etmek isteyen kişiler, seyahatlerini vize başvurusunda bulundukları Schengen ülkesinden başlatmak kaydıyla diğer Schengen ülkelerine aynı vize ile seyahat edebilmektedir. Schengen vizesi 90 güne kadar olan seyahatler için geçerlidir.

İspanya Vizesi Nasıl Alınır?

İspanya’ya seyahat edecek olan kişiler seyahatlerini yasal olarak gerçekleştirebilmek için vize almalıdır. İspanya vizesi seyahat amacına uygun olarak alınmalıdır. İspanya vizesi başvurusu İspanya vize başvuru merkezlerine ve İspanya’nın Türkiye’de bulunan temsilciliklerine yapılabilir. Bu yazıda İspanya vizesi almak isteyen kişiler için ‘’İspanya vizesi nasıl alınır’’ sorusu cevaplandırılmıştır.

İspanya vizesi alacak olan kişiler vize başvurularını seyahat amacına uygun yapmalıdır. İspanya vizesi kısa süreli olarak ya da uzun süreli olarak alınabilmektedir. İspanya bir Schengen ülkesidir. Bundan dolayı İspanya vizesi alan kişiler ilk girişini İspanya’dan yapma şartı ile Schengen ülkelerinde serbestçe gezebilir.

İspanya vizesi alacak olan kişiler vize başvurusunu gerçekleştirebilmek için randevu almalıdır. Kısa süreli vize randevuları BLS International isimli vize başvuru merkezinden alınırken, uzun süreli İspanya vize başvuruları için randevular İspanya diplomatik temsilciliklerinden alınmalıdır.

İspanya vize başvuru sahibinin randevu tarihinde ve saatinde vize başvuru merkezinde olması gerekmektedir. Burada belgeler teslim edilerek vize başvurusu başlatılmalıdır. İspanya Hükümeti vize başvuruları için biyometrik veri verilmesini zorunlu kılmıştır. Bundan dolayı randevu tarihinde İspanya vizesi için biyometrik veri verilmelidir.

İspanya Vizesi Kaç Günde Çıkar?

İspanya’ya seyahat etmek isteyen kişiler öncelikle İspanya seyahat amacına uygun vize almalıdır. İspanya vizesi alacak olan kişiler vize başvurularının ne kadar sürede sonuçlanacağını merak etmektedir. Bu yazıda ‘’İspanya vizesi kaç günde çıkar’’ sorusuna yanıt verilmiştir.

İspanya vizesi, vize başvurusunun türüne göre farklı farklı sonuçlandırılmaktadır. İspanya vizesi başvurusunun sonuçlanma süresi büyük oranda başvuru sahibine bağlı iken bazı durumlarda İspanyalı yetkililere de bağlı olabilmektedir. Aşağıda İspanya vize başvurusunun sonuçlanmasını etkileyen bazı durumlar verilmiştir.

 • İspanya vize başvuru sahibinin eksik ve hatalı belge beyanı,
 • İspanya vize başvuru sahibinin eksik ve hatalı bilgi beyanı
 • İspanya Konsolosluğu yoğunluğu
 • Mevsim; mevsime bağlı olmasının nedeni yaz aylarında vize başvuru yoğunluğunun daha fazla olmasıdır.
 • Başvuru sahibinden ek belge talebi
 • Başvuru sahibinin İspanya Konsolosluğu’nda güven oluşturmaması
 • Konsolosluğun başvuru sahibini yüz yüze görüşmeye çağırması
 • Başvurunun resmi tatillere denk gelmesi vize başvurusunun sonuçlanma süresini uzatmaktadır.

Başvurular her ne kadar farklı farlı olarak değerlendirilse de kısa süreli başvurular ortalama olarak 10 iş günü içerisinde sonuçlanmaktadır. Uzun süreli vize başvurusu ise ortalama olarak 2 hafta ile 8 hafta arasında sonuçlanmaktadır.

İspanya Vize Başvurusu

İspanya’yı ziyaret etmek isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları kısa süreli (90 günü aşmayacak) için İspanya konsolosluğuna doğrudan vizesi başvurusu yapamamaktadır. Vatandaşlar İspanya vizesi başvurularını İspanya Konsolosluğu tarafından yetki verilmiş kurumlar üzerinden vize başvurularını yapabilirler. İspanya da uzun süre kalmayı düşünen vatandaşlar örenğin çalışmak için, aile birleşimi için, eğitim için, vb. uzun süreli vize başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Uzun süreli vize başvuruları sadece İspanya Büyükelçiliğinden veya İspanya Konsolosluğundan yapılabilmektedir.

İspanya Vizesi Başvuru İşlemleri

İspanya’ya seyahat etmek isteyen kişiler İspanya seyahatleri öncesinde İspanya vizesi başvuru işlemi yapması gerekmektedir. İspanya vize başvurusu aşağıdaki yerlere yapılmalıdır.

 • Kısa süreli yani Schengen İspanya vize başvurusu İspanya vize başvuru merkezi olan BLS International aracılığı ile yapılmaktadır.
 • Uzun süreli yani ulusal İspanya vize başvuruları İspanya’nın Türkiye’de bulunan temsilciliğine yapılmalıdır.

İspanya vize başvuru işlemi aşağıdaki şekilde yapılır.

 • Öncelikle vize türü belirlenmelidir. Vize türü belirlemenin önemi vize başvurusu için gerekli olan evrakların doğru şekilde hazırlanması gerekmektedir.
 • İspanya vize başvuru formu doldurulmalıdır. Ardından ise İspanya vize başvurusu yapılacak olan yerden randevu alınmalıdır.
 • İspanya vize başvuru randevu tarihine kadar İspanya vizesi için gerekli olan evraklar hazırlanmalıdır.
 • Hazırlanan İspanya vize evrakları İspanya randevu tarihinde teslim edilmelidir. Randevu tarihinde vize ücreti ödenmeli ve İspanya vize başvurusu için biyometrik veri verilmelidir.

İspanya vize evrakları teslim edildikten sonra incelemeye alınır. Başvuruları inceleme yetkisi İspanya’nın Türkiye’de bulunan diplomatik temsilciliklerine aittir. Başvurular vize türüne göre farklı olarak 10 gün ile 2 ay arasında sonuçlanmaktadır.

İspanya Vize Başvurusu Nasıl Yapılır?

İspanya’ya seyahat edecek olan kişilerin İspanya vize başvurusu işlemleri yapması gerekmektedir. İspanya vize başvurusu işlemleri vize süresinin kısa ya da uzun süreli olmasına göre değişmektedir. İspanya’ya seyahat edecek olan kişiler öncelikle seyahat amacına uygun vize türünü belirlemelidir.

İspanya kısa süreli seyahatleri için başvuruda bulunacak olan kişiler başvuruları İspanya vize başvuru merkezine yapılmalıdır. Ulusal İspanya vize başvurusu ise İspanya Ankara Büyükelçiliği’ne ya da İspanya İstanbul Başkonsolosluğu’na yapılmalıdır. Başvuru aşamaları şu şekildedir.

 • Vize başvurusu yapılacak vize türü belirlenmelidir.
 • Ardından İspanya vize başvuru formu doldurulmalıdır. Kısa süreli başvurular İspanya Schengen vize başvuru formu, uzun süreli başvurular için İspanya Ulusal vize başvuru formu doldurulmalıdır.
 • Daha sonra ise başvuru yapılacak yerden randevu alınmalıdır.
 • Form doldurulduktan sonra ve randevu alındıktan sonra randevu tarihine kadar gerekli olan belgeler hazırlanmalıdır.
 • Belgeler randevu tarihinde teslim edilmelidir. Ayrıca randevu tarihinde vize harç ücreti yatırılmalı ve biyometrik veri vermelidir.
 • Başvuruları inceleme ve karar verme yetkisi İspanya Ankara Büyükelçiliği’ne ve İstanbul Başkonsolosluğu’na aittir. Vize başvuru merkezi sadece başvuruları kabul etmektedir.  

İspanya Vize Randevusu

İspanya'ya seyahat etmek isteyen Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları öncelikle İspanya vize randevusu alıp vize başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Vize başvurusu yapmadan önce ispanya vizesi için gerekli olan evrakları ve belgeleri eksiksiz ve doğru şekilde hazırlamaları gerekmektedir. Gerekli olan evrakları ve belgeleri hazırlarken dikkat etmeleri gerekn bir kaç nokta var. Dikkat edilmesi gereken şeylerden bir tanesi seyahat amaclarına uygun bir vize türü seçmeleri gerekiyor. Seyahat amaclarına uygun vize türü seçtikten sonra gerekli evrakları ve belgeleri hazırlamalarını tavsiye ederiz. Çünkü vize türleri arasında istenen evraklarda ve belgelerde farklılık olabilir. Evrakları ve belgeleri hazırladıktan sonra hepsini imzalayıp tarih atmaları gerekmektedir. Dosya hazırlandıktan sonra İspanya Konsolosluğundan veya İspanya konsolosluğunun yetki verdiği makamlardan vize başvurusu randevusunda bulunabilirler.

İspanya Vizesi İçin Gerekli Evraklar

İspanya’ya seyahat edecek olan kişilerin vize başvurusunda bulunması gerekmektedir. İspanya vizesi başvuru tarihinde başvuru sahibinden bazı evraklar talep edilmektedir. Başvuru sahipleri İspanya vizesi için gerekli evraklar nelerdir merak etmektedir. Başvuru yapacak olan kişilerin durumuna, yaşına, mesleğine, başvuru yapılacak olan vize türüne göre farklı evraklar istenmektedir.

Her İspanya vize başvurusunda farklı evraklar istenmesine rağmen her başvuruda istenen bazı evraklar bulunmaktadır. Aşağıda her İspanya vizesi için gerekli evraklar verilmiştir.

 • Pasaport: Pasaportun 10 yıl içerisinde çıkarılmış olması gerekmektedir. Ayrıca İspanya vize basımı için en az 2 sayfasının boş olması gerekmektedir.
 • Pasaportta kişisel bilgilerin yer aldığı sayfaların fotokopisi
 • 5 yıl içerisinde alınmış Schengen vizesi fotokopileri
 • İspanya vize başvuru formu: İspanya seyahat amacına uygun doldurulmalıdır. Başvuru sahibi tarafından imzalanmalıdır.
 • İspanya vize talep dilekçesi: Başvuru sahibi tarafından İspanya Konsolosluğu’na hitaben seyahat amacını açıklayan bir vize talep dilekçesi yazılmalıdır.
 • Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği
 • Banka hesap dökümü
 • Seyahat Sağlık Sigortası
 • Nüfus cüzdanı ön ve arka yüz fotokopisi
 • Adli sicil kaydı
 • İspanya ulaşım rezervasyonları
 • İspanya konaklama rezervasyonları

İspanya Konsolosluğu’nun İspanya vize başvuru sahibinden ek belge talep etme hakkı bulunmaktadır.

İspanya Vize Kategorileri

İspanya’ya seyahat etmek isteyen kişiler, gerçekleştirecekleri seyahatin amacına göre farklı vize türlerine başvurmalıdır. İspanya vizesi, ülkeye yapılacak seyahatlerin süresine göre de ayrı sınıflandırılmaktadır. İspanya Konsolosluğu tarafından uygulanan vize çeşitleri aşağıdaki gibidir;

İspanya Kısa Süreli (C Tipi) Vize

İspanya’ya, resmi, turistik, ticari, gelir getiren faaliyet, eğitim, tedavi, ziyaret, gönüllü faaliyet, araştırma, konferansa katılma, spor veya kültürel etkinliğe katılmak amacıyla seyahat etmek isteyen kişileri kapsayan Schengen vizesi “C Tipi” vize kategorisine girmektedir.

İspanya Turistik Vize - İspanya Ticari Vize - İspanya Aile Ziyareti Vizesi bu kategoride yer almaktadırlar.

İspanya Uzun Süreli Ulusal (D Tipi) Vize

İspanya’da kesintisiz olarak 90 günden fazla konaklamak isteyen kişilere (öğrenci, aile birleşimi, çalışma amaçlı) ikamet için verilen vize tipidir. İspanya Ulusal Vizesi (D Tipi vize) başvuruları yalnızca İspanya Konsolosluğu’na ve İspanya Büyükelçiliği’ne birebir başvuru yapılarak alınabilir.

İspanya Aile Birleşimi Vizesi - İspanya Çalışma Vizesi - İspanya Erasmus Vizesi bu kategoride yer almaktadırlar.

İspanya Transit Vize

Türkiye´den hareket edip İspanya üzerinden üçüncü bir ülkeye transit geçiş yapacak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Havaalanı Transit Vize başvurusunda bulunmalıdır. A Tipi Vize sahipleri, havalimanında uluslararası transit bölümünü terk etmeden ve pasaport kontrolünden geçmeden aktarma yapmak suretiyle seyahat ederler.

Transit seyahatler Frankfurt/Main ve Münih Havalimanlarında ve belli zamanlarda Hamburg, Düsseldorf, Köln-Bonn ve Berlin-Tegel Havalimanlarında mümkündür.

İspanya Vize Ücreti

Schengen vizesi İspanya’dan almak için en uzun süreli kalınacak ülke İspanya olması gereklidir. İki farklı ülkede aynı sürede kalınacaksa ilk giriş yapacak ülke İspanya olması gerekmekte. İspanya turistik vizesi başvurusunda bulunmak için seyahat amacı turistik olması, herhangi bir daveti üzerine gidilmemesi gereklidir.

İspanya vize ücreti başvurunun değerlendirilmeye alınabilmesi için talep edilmektedir. Herhangi bir nedende ret alan veya güvenliğe takılan başvuru ücret iadesi yapılmamaktadır. İspanya Konsolosluğu 0-7 yaş arası çocuk vize ücret ve hizmet bedelini talep etmemektedir.

İspanya Vizesi Ücretleri

İspanya vizesi alacak olan kişilerin İspanya vize başvurusu için vize ücreti ödemesi gerekmektedir. Kısa süreli İspanya vizesi ücreti Schengen ülkelerinin ortak kararı ile belirlenir. Uzun süreli İspanya vize ücretleri ise İspanya Hükümeti tarafından belirlenmektedir.

İspanya vize ücretleri vize başvurusu sırasında yetkililere ödenmelidir. Başvuru vize başvurusu, vize başvuru merkezine yapılıyorsa vize başvuru merkezi hizmet bedeli ödenmelidir. Ayrıca ek hizmet alınmış ise ek hizmet bedeli ödenmelidir. BLS International vize başvuru merkezi hizmet ücreti 19 USD’dir.  İspanya vize başvurusu reddedilmiş ise vize harç ücreti geri ödenmemektedir.

 

Vize Türü 12 Yaş Üstü 6-12 Yaş Arası 0-6 Yaş Arası
D Tipi 60 Euro 60 Euro 60 Euro
Turistik Vize 97 Euro 49 Euro 0 Euro
Ticari Vize 97 Euro 49 Euro 0 Euro
Transit Vize 97 Euro 49 Euro 0 Euro
Kısa Süreli Eğitim Vizesi 97 Euro 49 Euro 0 Euro
Ziyaret Vizesi 97 Euro 49 Euro 0 Euro
Şoför Vizesi 97 Euro 49 Euro 0 Euro

İspanya Vize Ücreti 2016

İspanya’ya seyahat edecek olan Türk vatandaşlarının İspanya vizesi alması gerekmektedir. İspanya vizesi alacak olan kişilerin ise bazı şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Bu şartlardan birisi de İspanya vize ücretinin ödenmesidir.

İspanya vize ücretleri seyahat türüne, seyahat amacına, vize süresine, ülkeye giriş sayısına göre farklılık göstermektedir.

İspanya vize ücreti 2016 yılında şu şekildedir;

Vize Türü İspanya vize ücreti 2016 6-12 yaş arası
Turistik vize 60 Euro 35 Euro
Transit vize 60 Euro 35 Euro
Ticari Vize 60 Euro 35 Euro
Aile Ziyareti Vizesi 60 Euro 35 Euro
İspanya kültürel vizesi 60 Euro 35 Euro
90 güne kadar öğrenci vizesi 60 Euro 35 Euro

Aşağıdaki kişilerden İspanya vize ücreti 2016 yılı için alınmamaktadır.

 • 0-6 yaş arası çocuklar için vize ücreti alınmamaktadır.
 • Okumak, eğitici öğretim maksadı ile seyahat edecek olan öğrenciler ve stajyerler.
 • Kar amacı gütmeyen kuruluşlar tarafından organize edilmiş spor etkinliği, eğitim etkinliği, seminer, konferans gibi etkinliklere katılan 25 yaş altı kişiler.
 • Bilimsel araştırma amacı ile İspanya’ya seyahat edecek olanlar.
İspanya Vize Ücreti 2017

İspanya’ya seyahat edecek olan Türk vatandaşlarının İspanya vizesi alması gerekmektedir. İspanya vizesi alacak olan kişilerin ise bazı şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Bu şartlardan birisi de İspanya vize ücretinin ödenmesidir.

İspanya vize ücretleri seyahat türüne, seyahat amacına, vize süresine, ülkeye giriş sayısına göre farklılık göstermektedir.

İspanya vize ücreti 2017 yılında şu şekildedir;

Vize Türü İspanya vize ücreti 2017 6-12 yaş arası
Turistik vize 60 Euro 30 Euro
Transit vize 60 Euro 30 Euro
Ticari Vize 60 Euro 30 Euro
Aile Ziyareti Vizesi 60 Euro 30 Euro
İspanya kültürel vizesi 60 Euro 30 Euro
90 güne kadar öğrenci vizesi 60 Euro 30 Euro

Aşağıdaki kişilerden İspanya vize ücreti 2017 yılı için alınmamaktadır.

 • 0-6 yaş arası çocuklar için vize ücreti alınmamaktadır.
 • Okumak, eğitici öğretim maksadı ile seyahat edecek olan öğrenciler ve stajyerler.
 • Bilimsel araştırma amacı ile İspanya’ya seyahat edecek olanlar
 • Kar amacı gütmeyen kuruluşlar tarafından organize edilmiş spor etkinliği, eğitim etkinliği, seminer, konferans gibi etkinliklere katılan 25 yaş altı kişiler.
İspanya Vize Ücreti 2018

İspanya’ya seyahat edecek olan Türk vatandaşlarının İspanya vizesi alması gerekmektedir. İspanya vizesi alacak olan kişilerin ise bazı şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Bu şartlardan birisi de İspanya vize ücretinin ödenmesidir.

İspanya vize ücretleri seyahat türüne, seyahat amacına, vize süresine, ülkeye giriş sayısına göre farklılık göstermektedir. Aşağıdaki kişilerden İspanya vize ücreti 2018 yılı için alınmamaktadır.

 • 0-6 yaş arası çocuklar için vize ücreti alınmamaktadır.
 • Okumak, eğitici öğretim maksadı ile seyahat edecek olan öğrenciler ve stajyerler.
 • Bilimsel araştırma amacı ile İspanya’ya seyahat edecek olanlar
 • Kar amacı gütmeyen kuruluşlar tarafından organize edilmiş spor etkinliği, eğitim etkinliği, seminer, konferans gibi etkinliklere katılan 25 yaş altı kişiler.

İspanya vize ücreti 2018 yılında şu şekildedir;

Vize Türü İspanya vize ücreti 2018 0-6 Yaş Arası 6-12 yaş arası
Turistik vize 60 Euro 0 Euro 30 Euro
Transit vize 60 Euro 0 Euro 30 Euro
Ticari Vize 60 Euro 0 Euro 30 Euro
Aile Ziyareti Vizesi 60 Euro 0 Euro 30 Euro
İspanya kültürel vizesi 60 Euro 0 Euro 30 Euro
90 güne kadar öğrenci vizesi 60 Euro 0 Euro 30 Euro

 

İspanya Vize Ücreti 2019

İspanya’ya seyahat edecek olan Türk vatandaşlarının İspanya vizesi alması gerekmektedir. İspanya vizesi alacak olan kişilerin ise bazı şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Bu şartlardan birisi de İspanya vize ücretinin ödenmesidir.

İspanya vize ücretleri seyahat türüne, seyahat amacına, vize süresine, ülkeye giriş sayısına göre farklılık göstermektedir.

İspanya vize ücreti 2019 yılında şu şekildedir;

Vize Türü İspanya vize ücreti 2019 0-6 Yaş Arası 6-12 yaş arası
Turistik vize 60 Euro 0 Euro 30 Euro
Transit vize 60 Euro 0 Euro 30 Euro
Ticari Vize 60 Euro 0 Euro 30 Euro
Aile Ziyareti Vizesi 60 Euro 0 Euro 30 Euro
İspanya kültürel vizesi 60 Euro 0 Euro 30 Euro
90 güne kadar öğrenci vizesi 60 Euro 0 Euro 30 Euro
 • 0-6 yaş arası çocuklar için vize ücreti alınmamaktadır.
 • Okumak, eğitici öğretim maksadı ile seyahat edecek olan öğrenciler ve stajyerler.
 • Bilimsel araştırma amacı ile İspanya’ya seyahat edecek olanlar
 • Kar amacı gütmeyen kuruluşlar tarafından organize edilmiş spor etkinliği, eğitim etkinliği, seminer, konferans gibi etkinliklere katılan 25 yaş altı kişiler.
İspanya Vize Ücreti 2022

Vize ücretleri, vize işlemi karşılığında dış sağlayıcı adına tahsil edilmektedir.
İspanya Turistik Vizesi: 120 USD

İspanya Ticari Vize: 120 USD
İspanya Aile Ziyareti: 120 USD
İspanya Kültür Vizesi: 120 USD
İspanya Gemici Vizesi: 120 USD
İspanya Eğitim Vizesi: 120 USD
6-12 Yaş Arası: 70 USD
İspanya'yı ziyaret etmek isteyen kişiler Türk vatandaşı başvuru evrakını tamamladıktan sonra kısa süreli vize başvurusunu doğrudan konsoloslukları yapamamaktadır. Bu başvuru sadece İspanya Konsoloslukları ile anlaşmalı vize merkeziyle gerçekleştirebilmektedir. Uzun süreli İspanya vize müracaatı için ise başvuru sadece İspanya Konsolosluğu veya İspanya Büyükelçiliklerine yapılabilmekte.
İspanya Krallıklarına seyahat etmek isteyen kişiler; Umuma Mahsus Bordo pasaporta sahip Türk Vatandaşı vizeye tabii iken, Hususi-Yeşil, Hizmet-Gri ve Diplomatik-Siyah pasaporta sahip tüm Türk vatandaşı yapacakları ziyaret de 6 ay içinde 3 ay süre ile vizeden muaftır.

İspanya İstanbul Başkonsolosluğu Hakkında

İspanya İstabul Başkonsolosluğu İstanbul ilinin Levent semtinde bulunmaktadır. Başkonsolosluk hafta içi her gün saat sabah 08.30dan öğlen saat 15.30'a kadar hizmet vermektedir. Hafta sonları Başkonsolosluk hizmet vermemektedir. İspanya İstanbul Başkonsolosluğunun görev bölgesi şu şekildedir; Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Giresun, İstanbul, Isparta, İzmir, Karabük, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Muğla, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Trabzon, Yalova ve Zonguldak. Diğer İller hizmet vermemektedir.

İspanya’ya seyahat etmek isteyen Umuma Mahsus (Bordo) Pasaport hamili Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ülkeye giriş yapabilmeleri için İspanya vize müracaatında bulunmaları gerekmektedir. İspanya'ya seyahat gerçekleştirecek kişilerin pasaportlarında daha öncesine ait çok girişli ve geçerli bir Schengen vizesi bulunması halinde, İspanya'ya girişlerinde gerekli olan İspanya schengen vizesi için başvuruda bulunma zorunluluğu bulunmamaktadır.

İspanya Schengen Bölgesi’ne üye ülkeler arasında yer almaktadır. Dolayısıyla İspanya vizesi sahibi oldukları takdirde seyahatlerini İspanya'dan başlatmak şartıyla diğer Schengen ülkelerine de İspanya Schengen vizesi ile seyahat edebilmektedirler. İspanya’ya seyahat etmek isteyen kişiler 90 güne kadar olan seyahatleri için İspanya Schengen Vizesi, 90 günden fazla olan seyahatleri için ise İspanya Ulusal Vizesi başvurusu yapmalıdır.

Hususi(Yeşil) Pasaport, Hizmet(Gri) Pasaportu ve Diplomatik (Siyah ve Kırmızı) Pasaport Hamili Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları 180 gün içerisinde 90 günü aşmayan seyahatleri için İspanya vizesi başvurusundan muaf tutulmaktadır.

Uzun süreli (aile birleşimi, oturum izni, çalışma izni vb. ) amaçlarla İspanya’ya seyahat etmek isteyen tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları İspanya Ulusal vize başvurusunda bulunmakla mükelleftirler. Uzun süreli vize başvuruları direkt olarak İspanya Konsolosluğu ya da İspanya Büyükelçiliğine yapılmaktadır. 90 güne kadar olan vize başvuruları İspanya Konsolosluğunun yetkilendirmiş olduğu kurumlara ya da Turizm/Seyahat Acentelerine yapmalıdırlar.

İspanya Vize Başvuru Merkezi

İspanya’ya seyahat edecek olan kişiler vize başvurularını İspanya vize başvuru merkezi, İspanya Ankara Büyükelçiliği ya da İspanya İstanbul Başkonsolosluğu’na yapılmalıdır. Başvuruda bulunacak olan kişilerin başvurularını nereye yapacağı, vize türüne göre farklılık göstermektedir.

Uzun süreli yani D tipi İspanya vize başvuruları İspanya Ankara Büyükelçiliği ya da İspanya İstanbul Başkonsolosluğu’na yapılmalıdır. Kısa süreli yani İspanya Schengen vize başvuruları İspanya vize başvuru merkezi ile yapılmalıdır.

İspanya vize başvuru merkezi sadece vize başvurularını kabul etme yetkisine sahiptir. Vize başvurularını inceleme ve değerlendirme yetkisi bulunmamaktadır. Bu yetki İspanya’nın diplomatik temsilciliğine aittir.

İspanya vize başvuru merkezi aracılığı ile başvuruda bulunacak olan kişiler başvuruda bulunacağı başvuru merkezinin İspanya temsilciliği tarafından yetkilendirilmiş olmasına dikkat etmelisiniz.

Başvuruda bulunacak olan kişiler öncelikle İspanya vize başvuru formu doldurarak başvuruya başlayabilir. Ardından ise vize başvurusunda bulunulacak vize başvuru merkezinden randevu alınmalıdır. Randevu tarihine kadar İspanya vize başvurusu için gerekli olan evraklar hazırlanarak randevu tarihinde yetkililere teslim edilmelidir. İspanya vize başvuru merkezi vize başvurularını incelenmesi için İspanya’nın resmi temsilciliklerine göndermektedir. 

 

İspanya Aile Birleşimi Vizesi ile ilgili bilgi almak için bizi arayınız.

TOP