İspanya Bursa Fahri Konsolosluğu

Bursa’ da İspanya Fahri Konsolosluğu bulunmamaktadır. Konsolosluk işlemleri için en yakın yer

İstanbul’ da Başkonsolosluk olarak değerlendirmektedir. İstanbul’dan başvuru yapacak iller; İstanbul,

Tekirdağ, Kırklareli, Kocaeli (İzmit), Sakarya, Bilecik, Bursa, Yalova, Çanakkale, Balıkesir, Manisa, İzmir,

Aydın, Denizli, Muğla, Antalya, Mersin, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Samsun,

Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin İstanbul’dan başvurularını gerçekleştirmeleri gereklidir.

İspanya turistik vize başvuruları 10 ya da 15 günde sonuçlanmaktadır. Ticari vizeler turistik vizeye

göre daha kısa sürede 7 ya da 10 iş gününde sonuçlanmaktadır. Son 5 yıl içerisinde verilmiş parmak

isiniz var ise randevuya katılmanıza gerek yoktur. Son 5 yıl içerisinde verilmiş parmak iziniz yok ise

randevuya 1 defaya mahsus katılmak zorundasınız. Danışmanlarımız sizi en doğru şekilde

yönlendireceklerdir. Danışman arkadaşlarımız sizi en doğru şekilde yönlendireceklerdir.

İspanya Fahri Konsoloslukların Görevleri

İspanya Konsolosluğu, Türkiye’de ikamet eden İspanya vatandaşlarının nüfus kayıt, pasaport, evlilik,

doğum, kimlik kartı yenileme gibi işlemleri konusunda destek sunmaktadır. İspanya Konsolosluğu aynı

Fahri zamanda İspanya dışında ikamet eden ülke vatandaşlarının haklarını korumak ve bu kişilere rehberlik

etmek ile yükümlüdür. Türkiye’de faaliyet gösteren İspanya Büyükelçiliği, İspanya Başkonsolosluğu ve

İspanya Fahri konsoloslukları gibi temsilcilikler bulundukları ilde ve yakın çevrede yer alan illerde

ikamet eden İspanya vatandaşlarının konsolosluk işlemlerini yürütme konusunda yetki sahibidir. Bu

nedenle herhangi bir işlem için İspanya Konsolosluğu’na başvuru yapması gereken Türkiye’de yaşayan

İspanya Krallığı vatandaşları, T.C. vatandaşları ve Türkiye ikamet iznine sahip 3.ülke vatandaşları

işlemlerini, ikamet ettikleri ilde ya da en yakın ilde bulunan İspanya Konsolosluğu vasıtası ile

yapmalıdır.  Belçika’da herhangi bir belediyenin nüfus kütüğüne kayıtlı olmayan İspanya vatandaşları

İspanya Ankara Büyükelçiliği veya İspanya İstanbul Konsolosluğu nüfus kütüğüne kayıt

yaptırabilmektedir. İspanya Konsolosluğu, İspanya Krallığı vatandaşlarının Pasaport, nüfus cüzdanı

gibi belgelerinin çıkartılması ve yenilenmesi konusunda destek sunmaktadır. Nüfus cüzdanı ve

pasaport çıkartma ve yenileme işlemleri ya da bu belgelerle ilgili kayıp, çalıntı gibi durumlar ile

karşılaşan İspanya Krallığı vatandaşları İspanya Konsolosluğu’ndan yardım alabilmektedir. İspanya

Büyükelçiliği ya da İspanya Konsolosluğu Türkiye’de ikamet eden İspanya vatandaşlarına sürücü

belgesinin aslını ya da kopyasını verememektedir. Sürücü belgesi edinmek isteyen ya da mevcut

sürücü belgesini yenilemek isteyen İspanya vatandaşları bu işlem için Belçika’da kayıtlı oldukları

belediyeye başvuru yapmalıdır, Kişi İspanya Konsolosluğu nüfusuna kayıtlı ise , sürücü belgesi ile ilgili

işlemleri için en son kayıtlı olduğu İspanya Krallığı belediyesine İspanya Büyükelçiliği’nden aldığı kayıt

belgesi ile birlikte başvuru yapmalıdır. Türkiye’de yaşayan İspanya Krallığı vatandaşları hukuki yollarda

çözmeleri icap eden problemleri ile ilgili izlenecek yol konusunda İspanya Konsolosluğu’ndan

rehberlik desteği alabilirler. Türkiye’de ikamet eden İspanya vatandaşları Belçika’da yapılan

seçimlerde oy kullanmak istedikleri durumlarda, seçime katılma işlemleri için İspanya

Konsolosluğu’ndan bilgi ve destek alabilirler. Türkiye’de ikamet eden İspanya Krallığı vatandaşları

ülkelerine ödemeleri gereken vergiler konusunda İspanya Konsolosluğu ile irtibat kurmalıdır.

Belçika’ya karşı borçlu olunan vergilerin toplanmasında yetkili merci İspanya Konsolosluğu’dur.

Ankara İspanya Büyükelçiliği ve İstanbul İspanya Başkonsolosluğu Türkiye ’de yaşayan İspanya

vatandaşlarının sağlık sorunları ile ilgili problemleri çözmek üzere Türkiye’de yaşayan bazı doktorlar

ile anlaşma yapmıştır. Türkiye’de yaşayan İspanya vatandaşları sağlık hizmeti ve anlaşmalı doktorlar

konusunda bilgi ve destek almak için İspanya Konsolosluğu’na müracaat edebilirler. Türkiye’de

yaşayan İspanya Krallığı vatandaşları evlilik ile ilgili destek almak için İspanya Konsolosluğu’na başvuru

yapabilmektedir. İspanya Konsolosluğu, Türkiye’de yaşayan İspanya vatandaşlarının evlenme akdi ile

ilgili evlenme ehliyet belgesi, evlilik sonrası soyadı işlemleri gibi sorunlarına çözüm üretmek adına

destek sunmaktadır. Türkiye’de ikamet eden İspanya Krallığı vatandaşlarının çocuk sahibi olmaları

durumunda doğum bildirimi, doğan çocuğa ilişkin kayıt işlemleri gibi konularda İspanya

Konsolosluğu’ndan destek talep edebilirler.  İspanya Konsolosluğu, Türkiye’de yaşayan çocuk sahibi

İspanya vatandaşlarının çocuklarının nüfusa kaydedilmesi, nüfus cüzdanı ve pasaport gibi kimlik

kartlarının çıkartılması gibi konularda rehberlik desteği sunmaktadır.  Türkiye’de yaşayan İspanya

Krallığı vatandaşları evliliklerini bitirmeye karar verdikleri durumlarda, boşanma işleminin

gerçekleşmesi, boşanma ile ilgili hukuki sürecin işleyişi ve boşanma kararının İspanya Krallığı ve

Türkiye hukuku açısından kabul edilmesi gibi konularda İspanya Konsolosluğu’ndan rehberlik desteği

talebinde bulunabilirler. Daha sağlıklı bilgi için tarafımıza ulaşabilirsiniz. Danışman arkadaşlarımız sizi

en doğru şekilde yönlendireceklerdir.

İspanya Fahri Konsolosluğu Bursa Görev Bölgesi

Avrupa Birliği (AB)’de 1995’te yürürlüğe giren Schengen Sözleşmesi ile bu Sözleşmeye taraf ülkeler arasında dolaşım serbestisi tanıyan bir bölge oluşturulmuştur. Bu sözleşmeyi imzalayan ülkeler, Schengen Bölgesi dışında kalan ülkelere ilişkin sınır geçişleri için ortak kurallar uygulamaya başlamıştır. Toplamda 26 ülkeyi kapsayan Schengen Bölgesi, Almanya, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç, İtalya, Liechtenstein, Macaristan, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, Yunanistan’ı kapsamaktadır. İsviçre, İzlanda ve Norveç ise AB’ye üye olmadıkları halde özel bir anlaşma aracılığı ile Schengen Bölgesi’ne dahil olmuşlardır. Schengen Bölgesi’ne üye ülkelere seyahat etmek isteyen kişiler, seyahatlerini vize başvurusunda bulundukları Schengen ülkesinden başlatmak kaydıyla diğer Schengen ülkelerine aynı vize ile seyahat edebilmektedir. Schengen vizesi 90 güne kadar olan seyahatler için geçerlidir.

İspanya Fahri Konsolosluğu Bursa Çalışma Saatleri

Bursa’ da Fahri Konsolosluk bulunmadığından dolayı İstanbul Başkonsolosluğun çalışma saatleri şu

şekildedir.

İspanya İstanbul Konsolosluğu çalışma saatleri Hafta içi her gün

(Pazartesi-Cuma ) : 09.00 17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

İspanya kısa süreli (Schengen) 90 günden kısa c tipi İspanya vize başvuruları İspanya Bls firması

aracılığıyla yapılmaktadır. Ankara Büyükelçiliği, İspanya'ya ticari, turistik, aile ziyareti, kısa ve eğitim

amacıyla uzun süreli seyahat için Schengen vizesi veya oturum amacıyla talep edilen Ulusal vize

başvurularının değerlendirilmesinde, İspanya ve Türkiye’nin ikili ilişkilerinin yürütülmesinde yetkili

aracı kurumdur. İspanya büyükelçiliği çalışma saatleri haftaiçi her gün 09.00-13.00 saatleri

arasındadır. İstanbul büyükelçiliği adresi Karanfil Aralığı Sok. No:16 Levent İstanbul adresindedir.

İspanya vize başvuru merkezi Bls ‘nin çalışma saatleri 09.00-12.00/13.00-15.00 saatleri arasında

hizmet vermektedir. Pasaport teslim saati 14.00-16.00 saatleri arasındadır. Türkiye Cumhuriyeti

vatandaşları bu ülkeye girebilmek için İspanya vizesi almakla sorumludur. İspanya Schengen

Bölgesi’ne üye ülkeler arasında yer alır. Dolayısıyla İspanya’ya seyahat edece Bordo pasaport sahibi

kişiler (eğer pasaportlarında geçerli Schengen vizesi yoksa) kısa süreli (90 güne kadar) olan seyahatler

için İspanya Schengen vizesine başvurmalıdır. Diplomatik veya Hizmet Pasaportu hamili Türkiye

Cumhuriyeti vatandaşları, 180 gün içerisinde 90 günü aşmayan seyahatleri için İspanya vizesinden

muaf bulunmaktadır. İspanya vize başvurularında bölge ayrımı vardır. İstanbul’dan başvuru yapacak

iller; İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Kocaeli (İzmit), Sakarya, Bilecik, Bursa, Yalova, Çanakkale, Balıkesir,

Manisa, İzmir, Aydın, Denizli, Muğla, Antalya, Mersin, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu,

Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin İstanbul’dan başvurularını gerçekleştirmeleri

gerekmektedir. İspanya vize başvurusu için İspanya Bls den randevu alınmaktadır. Randevusuz

başvurular kabul olmamaktadır. Randevular en erken 1 hafta sonra verilir. Acil durumlarda ek ücret

karşılığı ekspres randevu alınabilmektedir. İspanya vize başvurularında en dikkat edilmesi gereken

konular bütün evrakların güncel olması, otel uçak rezervasyonlarının, iş yeri izin yazısının bütün

dilekçelerin ve seyahat sağlık sigortasının İngilizce ya da İspanyolca olması şarttır. Başvuru formunun

başvuru yapacak kişinin imzalaması gereklidir. Reşit olmayan kişiler için anne baba imza atmalıdır.

İspanya vize başvuruları tamamlandıktan sonra turistik vize başvuruları 10 ya da 15 günde sonuçlanır.

Ticari vizeler turistik vizelere göre daha erken 7 ya da 10 iş gününü bulmaktadır. Bu süreç

konsolosluğun yoğunluğuna göre değişmektedir. Son 5 yılda verilmiş parmak iziniz var ise randevuya

katılma zorunluluğu yoktur. Son 5 yılda verilmiş parmak iziniz yok ise başvuruya katılıp parmak izi

vermeniz gerekmektedir. 12 yaşından küçük başvuru sahiplerinin randevuya katılma zorunluluğu

yoktur. Daha kapsamlı bilgi için tarafımıza ulaşabilirsiniz. Danışmanlarımız sizi en doğru şekilde

yönlendireceklerdir.

 

İspanya Fahri Konsolosluğu Bursa Tatil Günleri

Türkiye sınırları içerisinde yer alan İspanya Konsoloslukları, Türkiye resmi tatil ve İspanya resmi tatil

günlerinde hizmet vermemektedir.

01 Ocak 2020 Çarşamba Yeni yıl

06 Ocak 2020 pazartesi Epifani

10 Nisan 2020 Cuma Kutsal Cuma

23 Nisan 2020 Perşembe ulusal egemenlik çocuk bayramı

01 Mayıs Cuma İşçi bayramı

19 Mayıs Salı Gençlik ve spor bayramı

25 Mayıs 2020 Pazartesi ramazan bayramı

26 Mayıs 2020 Salı ramazan bayramı

31 Temmuz 2020 Cuma kurban bayramı

03 Ağustos Pazartesi Kurban bayramı

12 Ekim 2020 Pazartesi İspanya ulusal günü

29 Ekim Perşembe Cumhuriyet bayramı

07 Aralık Pazartesi Anayasa günü

25 Aralık 2020 Cuma Noel

İspanya Kayseri Büyükelçiliği bu tarihler arasında kapalıdır. İspanya vize başvurularınız için tarafımıza

ulaşabilirsiniz. Danışmanlarımız sizi en iyi şekilde yönlendireceklerdir.

 

İspanya Fahri Konsolosluğu Bursa İletişim

Bursa’da İspanya Fahri Konsolosluğu bulunmamaktadır. Bursa için en yakın başvuru noktası İstanbul’

dur. İstanbul için randevu sistemimizden en yakın tarih veya sizin istediğiniz tarihe randevu

belirleyebiliriz.

Adres: Levent Mahallesi, Karanfil Araligi Sok No:16 34330 Beşiktaş –İstanbul

İETT M 2       Şişhane – Darüşşafaka Metro

İETT 25 İ       İstinye İskele – Metrobüs

İETT 27 M     Seyrantepe – Yeşilce – Zincirlikuyu Metrobüs

İETT 29 Ş       İstinye Dereiçi – Şişli

İETT 122 Y    Çekmeköy – Mecidiyeköy

İETT DT 1      Ortaköy – Dereboyu – Taksim

İspanya Konsolosluğuna ulaşım için bu seferleri kullanabilirsiniz. Daha sağlıklı bilgi için tarafımıza

ulaşabilirsiniz. Danışman arkadaşlarımız sizi en doğru şekilde yönlendireceklerdir.

TOP