İspanya Trabzon Fahri Konsolosluğu

    İspanya Trabzon Fahri konsolosluğu kendi faaliyet alanında yaşamına devam eden kişilerin evlilik, boşanma, evrak tasdiki gibi konsolosluk işlemleri gibi konularda yetkilidir. İspanya Fahri Konsolosluğunun ispanya'ya gidecek olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve Türkiye'ye ikamet iznine sahip olan farklı ülke vatandaşlarının vize işlemleri hakkında karar yetisi vardır. Bu yetki öncelikle İspanya Başkonsolosluğu ile ispanya Ankara Büyükelçiliği'ne aittir. Bu sebeple vize başvurusunu kabul etmekte yetkisi bulunmayan İspanya Trabzon Fahri Konsolosu önce kendi görev bölgesindeki vize başvurularını tamamladıktan sonra ispanya Büyükelçiliği’ne göndermektedir. İspanya Trabzon Fahri Konsolosluğu görev bölgesi Trabzon ve Karadeniz'in bazı illeridir.

İspanya Trabzon Fahri Konsolosluğu Vize Başvuru Formu Nasıl Olmalıdır?

İspanya Fahri Konsolosluğu’na vize başvurusu için gelen kişilerin eksiksiz, hatasız doldurulmuş vize başvuru formunu konsolosluğa sunmaları gerekmektedir.

İspanya Trabzon Fahri Konsolosluğu Konsolosluk işlemleri Nelerdir?

İspanya Trabzon Fahri Konsolosluğu, ülkemizin önemli turizm ve ticaret şehirlerinden biri olan Trabzon'da faaliyet göstermekteydi. İspanya ve Türkiye arasındaki ticari iş ilişkilerini geliştirmekte görevli olan İspanya Fahri Konsolosluğu, Türkiye’de yaşayan ispanya vatandaşlarının evrak, belge gibi konsolosluk işlemleri konusunda da çalışmalar yürütmektedir. İspanya Trabzon Konsolosluğu, bulunduğu görev alanı içerisinde yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve Türkiye'de oturum izni sahibi yabancı uyruklu kişilerin vize başvurularını kabul eder. Bununla beraber İspanya Trabzon Konsolosluğu'nun yapılan vize başvuruları konusunda karar yetisi bulunmamaktadır.

TOP